@


@@

@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@@@@@@@@@@@@


@@@@@@@@@@@@

TTO|OOQV
sP|PX|PT
Ё@샌[
(sdk)OU|UTWP|ORTP
(e`w)OU|UTWS|PPUW

⍇